Trophi

Trophi

Herde utvecklade handelsplatsen Arninge Station åren 2017 till färdigställande 2021 med ansvar för all uthyrning samt framtagande av kommersiell layout tillsammans med fastighetsägare och arkitekter. Hyresgästerna som finns på handelsplatsen idag är bland annat Costco, Systembolaget och Coop. Projekt om ca 35 000 kvadratmeter.

Bro Handel

Bro Handel

Uthyrning av ny handelsplats.

Projektstorlek om ca 20 000 kvm. Herde ansvarar för all uthyrning, förhandling samt kommersiell planering.

Regio

Regio

Förvaltningsuppdrag sedan 2016 med Brunswick och Tredje AP-fonden. Herde är delägare i norrlandsportföljen med fastigheter i Skellefteå och Umeå. Hyresgäster såsom ICA Maxi, Willys, Rusta mfl. Portföljen har ett fastighetsvärde om ca 1 mdkr och omfattar ca 46 000 kvm.

Savills Investment Management

Savills Investment Management

Löpande uthyrning och rådgivningsuppdrag sedan 2012.

Välaborgen

Välaborgen

Förvaltning av fastighetsbolag på Väla Helsingborg sedan 2016. Portfölj om ca 750 miljoner. Hyresgäster såsom Mio, Leos Lekland och Resurs Bank.

Serena

Serena

Förvaltningsuppdrag sedan 2017 avseende samtliga Serena Properties fastigheter i Sverige. Portföljen innehåller fastigheter såsom Heron City, Knalleland Borås och externhandel i Mellansverige med en total förvaltningsvolym om ca. 150 000 kvm.

Unheard

Unheard

Unheard är ett fastighetsbolag under bildande. Bolaget skall utveckla och förvalta fastigheter med branschens absolut högst ställda krav på energieffektivitet. Inom ramen för mandatet ryms b2b-handel, lättlager, industri samt externhandel.