Fastighetsutveckling

Våra fastighetsutvecklingsprojekt omfattar nybyggnationer, ombyggnationer och hyresgästanpassningar med stort fokus på energibesparande åtgärder för att reducera våra avtryck av koldioxid. Som en förlängning av arbetet med uthyrning och förvaltning erbjuder Herde smarta lösningar för utveckling och anpassning av lokaler och fastigheter som behöver förbättras. Vi är ständigt aktiva och bearbetar marknaden för att identifiera attraktiva och innovativa affärsmöjligheter vilket nu mer än någonsin innefattar effektivisering, hållbarhet och minskad användning av jordens ändliga resurser.