Asset Management

Herde har bred kompetens och lång erfarenhet inom asset management och fastighetsförvaltning. Våra kunder spänner från fastighetsfonder till familjeägda bolag och uppdragen finns över hela landet. Uppdragen skräddarsys utifrån varje kunds och fastighets specifika behov och vi levererar alltid professionell rapportering och genomarbetade affärsplaner. Förtroende, kreativitet och nyfikenhet är våra ledord. Genom aktiv förvaltning och lokal förankring skapar vi långsiktigt värde och utvecklar fastigheter till sin fulla potential.