Uthyrning

Uthyrning är en grundsten för Herde, det skapar ovärderlig närhet till marknaden. Vi är lyhörda för nya skeenden och vet vilka butikskoncept som är expansiva tack vare våra långsiktiga relationer med marknadens aktörer.

Uthyrningsprocessen är kvalitetssäkrad och arbetet dokumenteras med löpande avstämningar. Vi arbetar med full transparens och det är en självklarhet att våra kunder har tillgång till all aktuell information om pågående uthyrningar.Vi tror på att undvika vakanser och lösa problem innan de uppstår. Detta åstadkommer vi genom ett nära samarbete med våra kunder vilket ger oss insyn i kontraktsportfölj, uppkommande förhandling och eventuella dolda vakanser.